Linhgiaco với chương trình " Tủ sách học đường"

   LINHGIACO VỚI CHƯƠNG TRÌNH “TỦ SÁCH HỌC ĐƯỜNG”
          Với mong muốn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho con em quê hương Hải Hậu nói chung, văn hóa đọc trong các trường học ở Hải Hậu nói riêng, ngày 19 tháng 3 năm 2015, Câu lạc bộ Doanh nhân Hải Hậu tại Hà Nội đã phối hợp với Phòng Giáo Dục & Đào Tạo huyện Hải Hậu triển khai đợt đầu 77 tủ sách theo chương trình "TỦ SÁCH HỌC ĐƯỜNG HẢI HẬU" tại 6 trường cấp 1& cấp 2 trên địa bàn các xã Hải Quang, Hải Trung, Hải Lộc và Hải Châu. Chương trình sẽ tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động sang các xã khác trong huyện trong thời gian tới.
            Linhgiaco là một trong những nhà tài trợ cho chương trình hoạt động nói trên. Đích thân Chủ tịch HĐQT Công ty đã tham gia đoàn các doanh nhân Hải Hậu tại Hà Nội về quê hương trao tủ sách cho các trường.
            Huyện ủy, UBND huyện Hải Hậu và lãnh đạo các trường đánh giá cao ý nghĩa của Chương trình và tấm lòng hướng về cội nguồn của những người con quê hương Hải Hậu tại Hà Nội. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của đoàn: