Quốc lộ 39 qua Hưng Yên

Dữ liệu đang được cập nhật!
Mô tả dự án:
1. Tên Dự Án: TVGS kỹ thuật thi công xây dựng đoạn từ cổng trào thành phố Hưng Yên đến Dốc Suối (Km27+980 -:- Km 30+650) và nhánh phụ phân tải Quốc lộ 39 qua thành phố Hưng Yên đoạn Dốc Suối - Ngã ba Đinh Điền (Bao gồm cả hệ thống điện)

     Địa điểm thực hiện: Thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên
     Tên chủ đầu tư: Sở GTVT Hưng Yên
     Địa chỉ: Thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

2. Mô tả về dự án:
* Bình đồ, hướng tuyến: Theo dự án được duyệt
     - Đoạn từ cổng chào thành phố Hưng Yên đến đầu nút giao Dốc Lã (Km27+982,27 - Km28+796,08): tuyến cơ bản bám theo QL39 cũ, đoạn không qua khu dân cư mở rộng hai bên, đoạn qua khu dân cư mở chủ yếu về phía phải tuyến.
     - Đoạn từ đầu nút giao Dốc Lã - Dốc Suối: tuyến bám theo QL39 cũ nhánh dưới chân đê và mở rộng về phía trái tuyến xa chân đê.
     - Nhánh phụ phân tải QL39 qua thành phố đoạn từ Dốc Suối - ngã 3 Đinh Điền: tuyến đi bám theo dưới chân đê khoảng 1,3Km rồi rẽ trái ra ngã 3 Đinh Điền.

* Thiết kế trắc dọc:
     Trắc dọc thiết kế đảm bảo tần suất thiết kế, các yêu cầu về thuỷ văn, các công trình trên tuyến; phù hợp với cao độ hiện trạng các công trình đã có, các khu dân cư dọc tuyến và quy hoạch các tuyến đường tuyến cắt qua; đảm bảo kết cấu mặt đường  theo Eyc.
* Thiết kế trắc ngang:
     Thiết kế trên cơ sở qui mô mặt cắt ngang đã được duyệt trong thiết kế cơ sở ở bước dự án.

a. Đoạn từ cổng Chào (Km27+982.27) đến Dốc Lã: Qui mô đường trong khu đô thị  gồm 2 phân đoạn:
* Đoạn từ Km27+892 - Km28+440 (không qua khu dân cư):
- Bnền: 15.0m
- Bmặt: 2x7 = 14m
- Blề = 2x0,5 =1m
* Đoạn từ Km28+440 - Km28+843 (đoạn qua khu dân cư):
- Bnền: 17.0m
- Bmặt: 2x7 = 14m (trong đó đan rãnh 2x0,3=0,6m)
- Bhè = 2x1,5 =3m
b. Nút Dốc Lã: thiết kế 2 nhánh trên đê và dưới đê có tường chắn BTCT giữa 2 nhánh; nhánh trên Bmặt = 7m; Nhánh dưới Bmặt = 10,5m.
c. Đoạn từ Dốc Lã đến Dốc Suối và nhánh phụ phân tải QL39 đoạn Dốc Suối - Ngã 3 Đinh Điền:
+ Bnền: 24.0m
+ Bmặt: 2x10.5 = 21.0m
+ Bgpc: 2m.
+ Blề = 2x0.5m =1m
* Kết mặt đường: Mặt đường cấp cao BTN nóng dày 12cm trên lớp CPĐD cụ thể:
* Kết cấu mặt đường làm mới:
- 5cm BTN hạt mịn
- 7cm BTN hạt trung
- 25cm CPĐD loại I
- 35cm CPĐD loại II
* Kết cấu mặt đường tăng cường trên mặt đường cũ:
+ Trường hợp chiều dày bù vênh Hbv <=8cm
- 5cm BTN hạt mịn
- 7cm BTN hạt trung
- Bù vênh BTN hạt trung
+ Trường hợp chiều dày bù vênh Hbv >8cm
- 5cm BTN hạt mịn
- 7cm BTN hạt trung
- Bù vênh CPĐD loại I
* Nền đường:
     - Đoạn qua ao, hồ đào hết lớp bùn sâu trung bình 1-1,5m; đoạn qua đất canh tác, đất ruộng... đào bỏ lớp đất hữu cơ từ 50-80cm; rải vải địa kỹ thuật toàn bộ phần đào thay đất
     - Nền đường đắp 50cm cát K98 trên lớp cát K95
     - Lề đường  đắp bao đất dính dày 1m 

* Hệ thống thoát nước:
     - Thoát nước dọc:
     + Đoạn từ Km27+982,27 - Km28+440: thoát trực tiếp hai bên đường
     + Đoạn từ Km28+440 - nút giao Dốc Lã: bố trí rãnh thoát nước B=0,4m rồi xả ra cống hiện có.
     + Đoạn từ nút giao Dốc lã - nút giao Dốc Suối: thoát trực tiếp hai bên đường
     + Nhánh phụ phân tải đoạn Dốc Suối - ngã 3 Đinh Điền: thoát trực tiếp ra hai bên đường, riêng đối với đoạn đi dưới chân đê bố trí rãnh thu nước chân taluy bên phải tuyến bề rộng đáy rãnh B =0,4m.
     + Thay rãnh hở thu nước dưới chân đê trong nút Dốc Suối bằng cống D100; xử lý thay hệ thống cống dọc cũ thuộc phạm vi hè phố nút Dốc Suối bằng cống dọc chịu lực D100.
     + Rãnh dọc cũ đoạn Dốc Lã - Dốc Suối dưới chân đê đổ BTCT cao 15cm, phía trên thiết kế gờ bê tông chắn bánh kích thước 20x30x200cm cách nhau 100cm.      
     - Thoát nước ngang đường:
* Thiết kế các cống ngang đường theo các văn bản thỏa thuận với các Công ty KTCT thủy lợi và địa phương:
+ Cống hộp 2,5x2,5 tại Km28+835 (QL39)
+ Cống tròn BTCT D1000 tại Km29+440 (QL39)
+ Cống tròn BTCT D1000 tại Km0+40 (nhánh phân tải)
+ Cống tròn BTCT D1500 tại Km0+900 (nhánh phân tải)
+ Cống tròn BTCT D1500 tại Km0+269.56 (nhánh phân tải)
+ Cống tròn BTCT D1500 tại Km1+666.2 (nhánh phân tải)
+ Cống hộp 2,5x2,5 tại Km0+51 (nhánh A nút Đinh Điền)
 
* Nút giao:
     - Nút giao Dốc Lã: thiết kế 2 nhánh trên đê và dưới đê có tường chắn BTXM giữa 2 nhánh.
     - Nút giao Dốc Suối: Thiết kế giao cùng mức, ở giữa bố trí đảo tròn mềm bằng thép bán kính R=10m
     - Nút giao Đinh Điền: Thiết kế giao cùng mức, ở giữa bố trí đảo tròn mềm bằng thép bán kính R=10m; vuốt nối đường vào Phường Lam Sơn đảm bảo đủ cắt ngang theo qui hoạch.

* Block, vỉa hè, dải phân cách giữa:
     - Hè phố thiết kế gạch ziczac Block bê tông M200 dày 6cm, dốc ngang 2%.
     - Đỉnh viên Block hè phố cao hơn mép mặt đường 12cm
     - Dải phân cách giữa rộng 2m; viên vỉa thiết kế BTXM M200 kích thước 18x50x100cm, trong dải phân cách đổ đất màu  dày 50cm
     - Tấm đan rãnh BTXM M200 kích thước 5x30x50cm, dốc ngang  20%; Block hè phố, đan rãnh đệm vữa XM M100 trên móng BTXM M100.

* An toàn giao thông: Thiết kế theo điều lệ báo hiệu đường bộ 22TCN - 237-01.

* Phần điện chiếu sáng và trang trí
1. Bố trí hệ thống đèn chiếu sáng:
     - Đoạn từ Dốc Lã đến Dốc Suối:
     Hệ thống đèn chiếu sáng được lắp dựng ở trái tuyến, cách mép đường 0,5m. Cột đèn loại tròn côn cao 8m, cần đèn đơn cao 2m, vươn 1,5m, khoảng cách giữa các cột khoảng 40m. Cột và cần đèn được mạ kẽm nhúng nóng. Bóng đèn cao áp loại SON 250W thân và nắp đuôi đèn làm bằng nhôm đúc, chụp đèn bằng thuỷ tinh an toàn chịu lực.
     - Đoạn Từ Dốc Suối - ngã 3 Đinh Điền
     + Hệ thống đèn chiếu sáng được lắp dựng dải phân cách giữa. Cột đèn loại tròn côn cao 8m, cần đèn đôi cao 2m, vươn 1,5m, khoảng cách giữa các cột khoảng 30m. Cột và cần đèn được mạ kẽm nhúng nóng. Bóng đèn cao áp loại SON 250W thân và nắp đuôi đèn làm bằng nhôm đúc, chụp đèn bằng thuỷ tinh an toàn chịu lực.
     - Nút giao Dốc Suối, Nút giao ngã 3 Đinh Điền:
     Tại mỗi nút giao lắp dựng 01 cột đèn chiếu sáng; cột thép cao 17m, trên lắp 7 đèn pha công suất mỗi bóng 400W. Cột đèn đèn được mạ kẽm nhúng nóng, thân đèn đúc bằng nhôm, chụp đèn bằng kính chịu nhiệt.
     - Các cột đèn chiếu sáng cao 10m được lắp vào khung móng trong bê tông móng cột M200 kích thước 0,8x0,8x0,8m; khung móng cột thép D24mm được tạo ren mạ kẽm. Riêng cột đèn pha cao 17m được lắp vào khung móng trong bê tông móng cột M200 kích thước  1,4x1,2x1,2m; khung móng cột thép D25mm được tạo ren mạ kẽm

2. Bố trí hệ thống đèn trang trí:
     - Hệ thống đèn trang trí được bố trí ở dải phân cách giữa đoạn Dốc Suối đến Dốc Lã. Sử dụng loại cột cao 4m, thân cột mạ kẽm nhúng nóng, mỗi cột lắp 03 quả cầu D400 nhựa PMMA trong suốt, bóng đèn loại bóng compact tiết kiệm điện 26W. Cột được lắp vào khung móng trong bê tông móng cột M200 kích thước 0,8x0,6x0,6m; khung móng cột thép D16m được tạo ren mạ kẽm.
     - Các loại dây cáp chôn bên lề, dải phân cách được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE D85/65, riêng đoạn cáp chôn qua đường xe chạy đặt trong ống nhựa xoắn chịu lực D105/80.

3. Nguồn cấp điện và dây dẫn
     - Nguồn điện : Toàn bộ hệ thống sử dụng nguồn điện 3 pha 380/220v trung tính nối đất được điều khiển từ 3 tủ điện ĐKCS, toàn bộ hệ thống được lấy từ các trạm biến áp hạ thế hiện có.
     - Dây dẫn: dùng cáp lõi đồng loại 3 pha 4 dây 380/220V trung tính; cáp 0,6kv Cu XLPE/DSTA/PVC 4x3,5mm2 dùng cấp từ nguồn hạ thế về tủ điện ĐKCS và cáp 0,6kv Cu XLPE/DSTA/PVC 4x2,5mm2 dùng cấp từ tủ điện ĐKCS tới các cột đèn
     - Thiết bị điều khiển: Hệ thống điều khiển thông qua tủ điện ĐKCS tự động. Chế độ vận hành tự động tại chỗ thông qua rơ le thời gian lắp tại các tủ
     - Bảo vệ an toàn: Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, toàn bộ các tủ điện, cột thép được nối với hệ thống tiếp địa an toàn. Liên kết tiếp địa giữa các cột thông qua dây đồng trần M10.

Dự án cùng loại

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Quảng cáo

1000 nam thang long
  • Doanh nghiep tu nhân Xuan Truong
  • Cong ty co phan Tasco
  • Tinh Ninh Binh
  • So Nong Nghiep Phat Trien Nong Thon Tinh Thanh Hoa
  • So Giao Thong Ha Nam
  • So Giao Thong Thai Binh
  • So giao thong Hung Yen
Số người truy cập: 32312
Số người online: 5
Powerby mtcn.vn