DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS – XD 277

STT TÊN THIẾT BỊ ĐVT SỐ LƯỢNG
I THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM NGOÀI HIỆN TRƯỜNG
01 Máy thủy bình Nikon Cái 01
02 Máy toàn đạc điện tử Cái 01
03 Phễu rót cát kiểm tra độ chặt Cái 05
04 Bộ dao vòng kiểm tra độ chặt Cái 05
05 Cần đo võng Benkelman Cái 01
06 Thước nhôm 3m và thước đo Cái 01
07 Thiết bị đo E bằng tấm ép cứng Cái 01
08 Súng bật nẩy thử cường độ bê tông Cái 01
09 Côn đo thử độ sụt của bê tông Cái 02
10 Khuôn đúc mẫu bê tông Bộ 20
11 Khuôn đúc mẫu vữa Bộ 15
12 Máy khoan mẫu bê tông nhựa Cái 02
13 Thiết bị xác định độ ẩm nhanh Bộ 03
14 Máy đo đa năng TROXLER3440 Cái 01
15 Thiết bị nén tĩnh với bộ kích 300 tấn Bộ 01
16 Thiết bị neo Bộ 01
17 Dụng cụ thí nghiệm đo diện trở Bộ 01
18 Chùy xuyên DCP búa 8kg Bộ 01
19 Máy siêu âm cọc khoan nhồi Cái 01
II THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG
01 Máy kéo - nén vạn năng Cái 01
02 Máy nén bê tông 2000KN Cái 02
03 Máy chưng cất nước Cái 01
04 Máy mài mòn Los Angeles Cái 01
05 Máy CBR và cung lực 50 kv Cái 01
06 Máy nén vữa Cái 01
07 Bộ uốn cho máy 200 tấn Bộ 01
08 Máy nén CBR Cái 01
09 Máy nén Marshall Cái 01
10 Bộ giã Mashall Bộ 01
11 Bộ CBR tại phòng Bộ 05
12 Bộ chày cối Proctos tiêu chuẩn Bộ 02
13 Bộ xác định giới hạn chảy dẻo Bộ 01
14 Khuôn Lêchterler Cái 03
15 Máy triết nhựa Cái 01
16 Máy dãn dài Cái 01
17 Thiết bị đo độ dãn dài nhựa đường Cái 01
18 Bộ chưng cất nước nhựa Cái 03
19 Bộ Vica Cái 03
20 Bộ sàng tiêu chuẩn ASTM, ASSTHO Bộ 03
21 Cân điện tử Cái 10
22 Bộ chia mẫu Bộ 01
23 Tủ sấy Cái 03
24 Bể ổn nhiệt Bể 01
25 Thước kẹp 300 Cái 01
26 Thước đo độ dài dẹt Cái 01
27 Hộp dụng cụ đương lượng cát Hộp 01
28 Nhiệt kế Cái 03
29 Ống đong Cái 10
30 Bình tỷ trọng Cái 10
31 Bình hút ẩm có vòi Cái 10
32 Bình Chaterlier Cái 05
33 Tỷ trọng kế Cái 01
34 Các thiết bị phụ trợ khác...