DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỈNH LỘ ĐT 479

Nội dung chi tiết
Địa chỉ:           Thị trấn Nho Quan, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình          
Chủ đầu tư:     UBND huyện Nho Quan
Quy mô dự án:  Xây dựng mới nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ ĐT 479, Cấp III – Đồng bằng,
                       Dài 10,141 km từ Ngã Ba Chạ đi xã Xích Thổ
Gói thầu:         Tư vấn giám sát