DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QUỐC LỘ 10 ĐOẠN NINH PHÚC – CẦU ĐIÊN HỘ

Nội dung chi tiết
Địa chỉ:             Huyện Yên Khánh, Kim Sơn – Tỉnh Ninh Bình
Chủ đầu tư:       Ban quản lý các dự án giao thông vốn nước ngoài tỉnh Ninh Bình
Quy mô dự án:  Từ Km144+200 đến Km187+250, vận tốc thiết kế Vtk = 60km/h  
                         Bề rộng Bn =12m chưa tính rãnh, bề rộng mặt đường Bm = 7m
Gói thầu:           Tư vấn giám sát
Nguồn vốn:       Nước ngoài
Dự án đang triển khai