DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG BỘ MỚI ĐOẠN PHỦ LÝ–MỸ LỘC

Nội dung chi tiết
Địa chỉ:             Dự án thuộc địa phận tỉnh Hà Nam, tỉnh Nam Định          
Chủ đầu tư:       Công ty TNHH một thành viên Tasco Nam Định
Quy mô dự án:  Vận tốc thiết kế Vtk = 80km/h, Bề rộng mặt đường là 36m có nhiều đoạn với bề rộng mặt đường rộng nhất là 48m, , gồm 3 cầu: Đồng Quê, Xóm Đình, Giáng.
Gói thầu:            Tư vấn giám sát
Giá trị hợp đồng TVGS: 16.425.514.000 VNĐ