DỰ ÁN HỆ THỐNG TIÊU ÚNG CẦU KHẢI, HUYỆN YÊN ĐỊNH, THANH HÓA

Nội dung chi tiết
Địa chỉ:              Dự án thuộc địa phận Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa          
Chủ đầu tư:       Sở Nông nghiệp & PTNN Tỉnh Thanh Hóa
Quy mô dự án:    Tiêu úng cho diện tích 4.303 ha thuộc các xã Định Tăng, Định Tường, Định Liên, Định Long, Yên Lạc và thị trấn Quán Lào của Huyện Yên Định
Gói thầu:           Tư vấn giám sát
Nguồn vốn: WB (Ngân hàng thế giới)