DỰ ÁN NÂNG CẤP MỞ RỘNG QL39 ĐOẠN QUA THỊ XÃ HƯNG YÊN

Nội dung chi tiết
Địa chỉ:             Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Chủ đầu tư:       Sở GTVT Hưng Yên
Quy mô dự án:  Đường giao thông mặt đường chỗ rộng nhất Bmặt = 24 m, kết hợp với các vị trí   giao cắt, Hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang đường.
Gói thầu:           Tư vấn giám sát