DỰ ÁN NÂNG CẤP TUYẾN ĐÊ HỮU HOÀNG LONG VÀ SÔNG ĐÁY

Nội dung chi tiết
Địa chỉ:             Huyện Yên Khánh – Tỉnh Ninh Bình
Chủ đầu tư:       UBND Tỉnh Ninh Bình
Quy mô dự án:  Chiều dài tuyến L = 7.069,03m  điểm đầu Km32+400m , cuối tuyến Âu Xanh. Chiều rộng mặt đê và cơ là 13m trong đó phần đổ bê tông là 10m, lề gia cố 1.5m
Gói thầu:            Tư vấn giám sát
Giá trị hợp đồng TVGS: 5.740.000.000 VNĐ
Dự án đang triển khai