HÌNH ẢNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG LAS - XD277

Thí nghiệm cọc bằng phương pháp biến dạng lớn PDA công trình: Gói thầu số 10 Đê chắn sóng, ngăn cát thuộc dự án Xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cho tầu cá đảo Hòn Tre huyện Kiên Hải - tỉnh Kiên Giang

Thí nghiệm nhổ cọc tại công trình: Cải tạo công viên Yên Sở giai đoạn I.

Thí nghiệm siêu âm cọc khoan nhồi cầu Định Hóa, cầu Tô Hiệu thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT 481 Tuy Lộc - Bình Minh tỉnh Ninh Bình
Một số máy móc thiết bị thuộc Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng LAS - XD 277