Khu Công Nghiệp Hòa xá

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ:
Công ty Cổ phần TVXD Linh Gia sẽ đầu tư xây dựng một xưởng chế bị mẫu thí nghiệm và một xưởng sản xuất cấu kiện xây dựng với hình thức đầu tư: Xây mới + thiết bị mới.

Việc đầu tư nhà xưởng và thiết bị mới nhằm nâng cao năng lực sản xuất của Công ty, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Dự án đầu tư này cũng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

QUY MÔ ĐẦU TƯ:
Dựa trên nhu cầu của thị trường cũng như năng lực của Công ty. Công ty dự kiến xây dựng xưởng chế bị mẫu thí nghiệm và sản xuất cấu kiện bê tông với công suất: 
 
Sản phẩm thí nghiệm: 20.200 mẫu/năm
Sản phẩm Kiểm định, Tư vấn giám sát: 2.250 Trđ/năm
Cọc bê tông các loại: 3.200m3/năm
Sản phẩm khác: 5%
 
Công trình là tổ hợp gồm 01 xưởng chế bị mẫu thí nghiệm, 01 bãi tập kết vật liệu, 01 bãi đúc cấu kiện, 01 bãi thành phẩm. Nhà điều hành được xây dựng có hình thức và kiểu dáng công nghiệp, các công trình phụ trợ được bố trí hợp lý nhằm làm giảm chi phí và tăng hiệu suất sử dụng.
 
Quy mô đầu tư xây dựng chi tiết như sau:
Tổng diện tích khu đất xây dựng             : 5.300m2
 
Phần công trình sản xuất:
Xưởng sản xuất: 473m2
Xưởng chế bị mẫuthí nghiệm: 282m2
Bãi tập kết vật liệu, bãi thành phẩm: 473m2
Kho vật tư, công cụ dụng cụ: 189m2
 
Phần công trình phụ trợ:
Nhà điều hành: 434m2
Nhà ăn ca, nghỉ trưa: 120m2
Nhà vệ sinh công nhân: 36m2
Nhà bảo vệ: 18m2
Trạm biến áp: 20m2
Garage ôtô: 125m2
Nhà để xe đạp, xe máy: 98m2
 
Công trình ngoài trời:
Đường giao thông: 1.083m2
Sân, Cây xanh: 1.827m2