Một số sửa đổi liên quan đến thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, y tế có hiệu lực từ 01/10/2015

          Ngày 26/8/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 919/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/QĐ-BHXH, Quyết định 1399/QĐ-BHXH và Quyết định 488/QĐ-BHXH,  theo đó bãi bỏ 11 loại giấy tờ giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội và y tế, bao gồm: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản; Giấy đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT; Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận; Giấy xác nhận đang đi học của nhà trường; Giấy đề nghị tạm ứng mai tang phí; Quyết định của cấp có thẩm quyền cử đi học tập, làm việc ở nước ngoài; Giấy ủy quyền nộp hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT; Giấy đề nghị xác nhận chữ ký; Danh sách xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM; Giấy xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM...
          Quyết định mới nói trên có hiệu lực từ ngày 01/10/2015./.