GIỚI THIỆU PHÒNG THÍ NGHIỆM - KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GIỚI THIỆU PHÒNG THÍ NGHIỆM - KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

10/04/2015

Phòng thí nghiệm - kiểm định chất lượng công trình xây dựng mã số LAS - XD277 của LINHGIACO tiền thân là phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Trung tâm tư vấn giám sát và thí nghiệm công trình 
MỘT SỐ HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU MỘT SỐ HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU

10/04/2015

Hợp đồng thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng
Hợp đồng kiểm định chất lượng công trình xây dựng
HÌNH ẢNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG  PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG LAS - XD277 HÌNH ẢNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG LAS - XD277

10/04/2015

Thí nghiệm cọc bằng phương pháp biến dạng lớn PDA 
Thí nghiệm nhổ cọc tại công trình
Thí nghiệm siêu âm cọc khoan nhồi cầu Định Hóa, cầu Tô Hiệu
1