Xử lý chống thấm đập bằng phương pháp phun ép vật liệu gốc xi măng Xử lý chống thấm đập bằng phương pháp phun ép vật liệu gốc xi măng

13/07/2015

Mới đây, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã báo cáo trước Hội đồng thẩm định gồm lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng kết quả đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu và giải pháp kỹ thuật xử lý chống thấm đập và các công trình bê tông CVC đã sử dụng bằng phương pháp phun ép vật liệu gốc xi măng, do Th.S Hoàng Văn Thịnh làm Chủ nhiệm. Dưới đây là tóm tắt kết quả công trình nghiên cứu nói trên: 
Một số điểm mới cơ bản trong Luật đấu thầu có hiệu lực từ 01/07/2014 Một số điểm mới cơ bản trong Luật đấu thầu có hiệu lực từ 01/07/2014

15/06/2015

 Luật đấu thầu năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014, gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.
1 2 3