Khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu và Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu và Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

11/06/2015

Từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 5 năm 2015, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Linh Gia đã phối hợp với Công ty cổ phần Giá Xây dựng tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cho toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty đang làm việc tại Văn phòng Hà Nội.
1 2 3