Thư cám ơn của Chủ tịch HĐQT nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Thư cám ơn của Chủ tịch HĐQT nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập

02/04/2015

Tôi thực sự xúc động và vinh dự trước sự hiện diện đông đảo của các quý vị đại biểu đại diện cho các cơ quan, ban, ngành ở trung ương cũng như địa phương...
1 2 3