Site map
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TƯỚI BẮC SÔNG CHU – NAM SÔNG MÃ

Tên dự án: DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TƯỚI BẮC SÔNG CHU – NAM SÔNG MÃ

Địa chỉ:            Tỉnh Thanh Hóa
Chủ đầu tư:         Ban Quản lý Trung Ương các Dự án Thủy lợi (CPO)
Gói thầu:          Tư vấn giám sát
Dự án đang triển khai

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG BỘ MỚI ĐOẠN PHỦ LÝ–MỸ LỘC

Tên dự án: DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG BỘ MỚI ĐOẠN PHỦ LÝ–MỸ LỘC

Địa chỉ:             Dự án thuộc địa phận tỉnh Hà Nam, tỉnh Nam Định          
Chủ đầu tư:       Công ty TNHH một thành viên Tasco Nam Định
Gói thầu:            Tư vấn giám sát

DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỈNH LỘ ĐT 479

Tên dự án: DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỈNH LỘ ĐT 479

Địa chỉ:           Thị trấn Nho Quan, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình          
Chủ đầu tư:     UBND huyện Nho Quan
Gói thầu:         Tư vấn giám sát

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KCN KHÁNH PHÚ

Tên dự án: DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KCN KHÁNH PHÚ

Địa chỉ:            Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình          
Chủ đầu tư:      Ban quản lý khu công nghiệp Tỉnh Ninh Bình
Gói thầu:          Tư vấn giám sát

DỰ ÁN NÂNG CẤP TUYẾN ĐÊ HỮU HOÀNG LONG VÀ SÔNG ĐÁY

Tên dự án: DỰ ÁN NÂNG CẤP TUYẾN ĐÊ HỮU HOÀNG LONG VÀ SÔNG ĐÁY

Địa chỉ:             Huyện Yên Khánh – Tỉnh Ninh Bình
Chủ đầu tư:       UBND Tỉnh Ninh Bình
Gói thầu:            Tư vấn giám sát