Linhgiaco với chương trình Linhgiaco với chương trình " Tủ sách học đường"

16/06/2015

Với mong muốn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho con em quê hương Hải Hậu nói chung, văn hóa đọc trong các trường học ở Hải Hậu nói riêng, ngày 19 tháng 3 năm 2015, Câu lạc bộ Doanh nhân Hải Hậu tại Hà Nội đã phối hợp với Phòng Giáo Dục & Đào Tạo huyện Hải Hậu triển khai đợt đầu 77 tủ sách theo chương trình "TỦ SÁCH HỌC ĐƯỜNG HẢI HẬU" tại 6 trường cấp 1& cấp 2 trên địa bàn các xã Hải Quang, Hải Trung, Hải Lộc và Hải Châu.
Kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty và tri ân đối tác, khách hàng Kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty và tri ân đối tác, khách hàng

15/06/2015

Trên suốt chặng đường hình thành và phát triển của mình, Linhgiaco luôn luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của các cơ quan, ban, ngành và sự hợp tác chặt chẽ của các đối tác, khách hàng cả ở trong và ngoài. 
1 2